O firmě

Firma vznikla dne 30.9.1991 zápisem do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 1322.

Požární bezpečností staveb se začala zabývat v roce 1992. První zkoušky požární odolnosti požárních uzávěrů absolvovala firma v 2.pol. 1992. Následně začala spolupráce s Vest Alpine Krems GmbH, Intumex GmbH, dodavateli požárních skel Pilkington (Pilkington, Pyrodur), Glaverbel (Pyrobel, Pyrobelite), Promat (Promaglas), později i VETROTECH (Swissflam, Contraflam).

Problematika přirozeného větrání přes požárně dělící konstrukce byla ve spolupráci s Intumex GmbH řešena od roku 1993 systémem větracích mřížek - požárních uzávěrů. V současnosti jsou aplikovány do svislých konstrukcí tuhých i SDK a vodorovných konstrukcích s pochůzí vlastností.

Požadavky na dodávky požárně dělících konstrukcí (uzávěrů a stěn) s vyšší požární odolností řešila firma od roku 2002 ve spolupráci s Promat a MINIMAX pomocí samočinného vodního skrápěcího zařízení.

V roce 2006 návrhem a zkouškami požární odolnosti hladkých požárních uzávěrů SUBa-1 vyřešila firma problém požadavku na uzávěry v konstrukčním provedení DP1 s pohledovým provedením dýha dřevo. Uzávěry vykazují vysokou požární (EI2 60, EW 180).

Požární odolnost výrobků firmy Batr spol. s r.o. je testována vždy dle platných zkušebních norem ve státem autorizovaných zkušebnách PAVUS, a.s. a FIRES s.r.o.

Všechny výrobky jsou certifikovány podle zák. 22/1997 Sb.z. autorizovanou osobou TAZUS Praha s.p. a klasifikovány podle ČSN EN 13501-2 notifikovanou osobou. V rámci certifikace je pravidelně prováděn dohled autorizovanou osobou.

Vyrábí a dodává:

  • ocelové uzávěry požární, kouřotěsné, kouřotěsné požární a stěny
  • hliníkové uzávěry požární, kouřotěsné, kouřotěsné požární a stěny
  • dřevěné uzávěry požární, kouřotěsné, kouřotěsné požární a stěny
  • speciální požární konstrukce - uzávěry
  • požární uzávěry - větrací mřížky
  • pasivní požární ochrana - systémy INTUMEX

Certifikováno:

  • uzávěry, stěny, větrací mřížky v TZÚS Praha s.p. AO č. 204