Systémy INTUMEX

Kabelové prostupy svazky, lávky

 • Intumex C - měkká ucpávka
 • Intumex KS 20, KS 20N - tvrdé ucpávky
 • Intumex KS 30 - kabelová ucpávka
 • Intumex PS 750/300 - kabelová ucpávka
 • ucpávka Intumex MA

Protipožární ucpávky plastových trub

 • Intumex RS 10, RS 10j, RS 2, RS 22
 • Intumex MW
 • Intumex PS 750/300

Protipožární ucpávky kovových trub

 • Intumex KS 30
 • Intumex C
 • Intumex S, S/L
 • Intumex PS 750/300
 • ucpávka Intumex MA

Protipožární utěsnění stavební spáry

 • Intumex C
 • Intumex S - S/L, S/MW
 • ucpávka Intumex MA

Retardace kabelů dle IEC 332-3A

 • Intumex C
 • Retardační rohož Intumex LC

Použitý materiál

 • Intumex L, LSK, LPSK - protipožární laminát, který působením tepla expanduje, čímž působí jako bariéra odolná proti ohni a jako těsnění proti horkým plynům.
 • Intumex CSP - vodou ředitelná vypěňující protipožární hmota, která se využívá nejvíce v kombinaci s minerální vlnou jako měkké utěsnění kabelových průchodů.
 • Intumex MW - expandující protipožární tmel pro vodo- a plynotěsné ucpávky jednotlivých kabelů, kabelových svazků a plastových trub malých průměrů, doporučuje se aplikovat v kombinaci s Intumex S - protipožární silikon.
 • Intumex S - protipožární silikon, splňující protipožární zabezpečení a stálá pružnost neruší vlastnosti zvukové ochrany.
 • Intumex V - jednokomponentní protipožární žáruvzdorná pevnostní suchá maltová směs na bázi hydraulického pojiva.
 • Intumex F - plastický expandující protipožární tmel pro vodo- a plynotěsné utěsnění jakéhokoliv počtu kabelů či svazků kabelů.
 • Intumex PS - expandující protipožární polštářky ve dvouvrstvém prachotěsném obalu, vlhko a voda nemají na funkci žádný vliv, použití především tam, kde bude docházet k dalším změnám v počtu a typu kabelů.
 • Intumex MA - akrylátový protipožární tmel

Požární odolnost dle zkušebního předpisu ČSN 730851, ZP-4/92, ZP-7/95 v délce 90-120 min. s ohledem na aplikaci ve stěně nebo stropu.

Nabízíme konzultace technického řešení problematických prostupů.

Firma BaTR s.r.o. je řádně proškolena pro montáž protipožárních systémů Intumex a je vlastníkem základního osvědčení č. CZ 07 - 700.

Podrobnější informace na www.intumex.cz.