Požární uzávěry - větrací mřížky typu EW,EI

Větrací mřížky typu EW, EI řeší problematiku odvětrávání požárních úseků přes tuhé nebo lehké montované požárně dělicí konstrukce. Větrací mřížky se používají jako požární uzávěry, tj. jako konstrukce výplně otvorů, které brání šíření požárů.

Požární odolnost mřížek byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 1634-1, 2000, ČSN EN 1363-2,2000. Požární klasifikace provedena dle ČSN EN 13501-2. Zatřídění konstrukce dle ČSN 730810 jako DP1.

Požární mřížky nejsou vyhrazeným druhem požárně bezpečnostního zařízení.

Uváděné rozměry větracích mřížek značí celkový vnější rozměr - šířka x výška. Hloubka je u jednotlivých typů stejná. Větrací mřížky jsou vyráběny v minimální velikosti pro typy EW i EI 100x100 mm.

Mřížky jsou vyráběny na zakázku, rozměry lze zvětšovat po 10 mm. Jednotlivé větrací mřížky lze skládat do sestav. Na dosaženou hodnotu požární odolnosti nemá negativní vliv osazení pohledové mřížky z nehořlavého materiálu (Al, Fe).

1. Větrací mřížka typu EW - BaI 30450:

tuhé konstrukci s nízkou i vysokou objemovou hmotností:

 1. Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 800x400 mm, tl. 30 mm. EW 180
 2. Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 800x400 mm, tl. 30 mm s možností zvětšovat rozměry o 15 % šířky a 15% výšky, nebo 20 % plochy, EW 120
 3. Sestavy z mřížek o rozměrech max. 800x400 mm, tl. 30 mm. EW 90

v lehké montované konstrukci (SDK):

 1. Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 515x500 mm, tl. 30 mm. EW 120
 2. Sestavy z mřížek o rozměrech max. 515x500 mm, tl. 30 mm EW 120
 3. Sestavy z mřížek o rozměrech max. 515x500 mm, tl. 30 mm s možností zvětšovat rozměry o 15 % šířky a 15% výšky, nebo 20 % plochy, EW 90

2. Větrací mřížka typu EI - BaI 30450/KM:

tuhé konstrukci s nízkou i vysokou objemovou hmotností:

 1. Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 800x400 mm, tl. 100 mm s možností zvětšovat rozměry o 15 % šířky a 15% výšky, nebo 20 % plochy,tl. 100 mm EI1 120
 2. Sestavy z mřížek o rozměrech max. 800x400, tl. 100 mm s možností zvětšovat rozměry o 15% šířky a 15% výšky nebo 20% plochy, tl. 100 mm EI1 120

 v lehké montované konstrukci (SDK):

 1. Jednotlivé mřížky o rozměrech max.540x400, tl.100 mm s možností zmenšovat rozměry EI1 60
 2. Sestavy z mřížek o rozměrech max.540x400, tl.100 mm s možností zmenšovat rozměry EI1 60
 3. Jednotlivé mřížky o rozměrech max.540x400, tl.100 mm s možností zvětšovat rozměry o 15% šířky a 15% výšky nebo 20% plochy, EI1 45
 4. Sestavy z mřížek o rozměrech max.540x400, tl.100 mm s možností zvětšovat rozměry o 15% šířky a 15% výšky nebo 20% plochy, tl. 100mm  EI1 45

3. Větrací mřížka typu EI,EW - BaI 731015/H:

instalace do tuhé stropní konstrukce:

 1. a) Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 400x400, tl. 90mm. EI1 45, EW 180

instalace do tuhé stropní konstrukce s typovou podlahovou mřížkou PM12,5 Proclima SVAMP (nepochúzí):

 1. a) Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 400x400, tl. 90mm. EI1 120, EW 180
 2. b) Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 400x400, tl. 90mm. s možností zvětšovat rozměry o 15 % šířky a 5% výšky, nebo 20 % plochy, EI1 90,EW 120

instalace do tuhé stropní konstrukce s typovou podlahovou mřížkou PM12,5 Proclima SVAMP (pochúzí):

 1. a) Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 400x400, tl. 90mm. EI1 90, EW 90
 2. b) Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 400x400, tl. 90mm. s možností zvětšovat rozměry o 15 % šířky a 5% výšky, nebo 20 % plochy, EI1 60,EW 60

Pochúznost větrací mřížky s typovou podlahovou mřížkou (doba, ve které vlivem tepla nedojde ke změně únosnosti podlahové mřížky) 90 minut

4. Větrací mřížka typu EI - BaI 30450/Al s oboustrannou krycí Al mřížkou SMU 12,5:

v tuhé konstrukci s nízkou i vysokou objemovou hmotností:

 1. Jednotlivé mřížky o rozměrech max. 800x400 mm, tl. 30 mm. EI1 120
 2. Sestavy z mřížek o rozměrech max. 800x400 mm, tl. 30 mm s možností zvětšovat rozměry o 15 % šířky a 15% výšky, nebo 20 % plochy, EI1 90

Problematika tvoření sestav, propustnosti, umístění, montáže, balení, dopravy, přejímky, skladování je řešena v technických podmínkách TP ČR-06, které zašleme na požádání.

Kontrola provozuschopnosti větracích mřížek se provádí nejméně jednou za rok v rozsahu dle TP.:

Výrobce poskytuje minimálně 36 měsíční záruku na dodané zboží.

Ceny

Pro informace o cenách větracích mřížek všech typů je nutno kontaktovat fa. BaTR spol. s r.o
Rabaty jsou poskytovány individuálně na základě velikosti objednávky
Větrací mřížky vyrábíme na požadovaný rozměr.