Požární uzávěr - jednokřídlové plné hladké dveře SUBa-1 v ocelové typové zárubni HSE

Klasifikace požární odolnosti:

  • EI2 45, EW 180 pro rozměr 900x1970 mm a tepelné namáhání z strany se závěsy nebo ze strany bez závěsů
  • EI1 15, EI2 30, EW 90(120) pro rozměr 900x1970 mm s možností zvětšení rozměrů do 15% šířky, 15% výšky, 20% plochy a tepelné namáhání z strany se závěsy nebo ze strany bez závěsů

Hustota tepelného toku: v 90-té minutě trvání normového požáru je hustota tepelného toku v líci uzávěru nižší než normově přípustná hodnota pro rozšíření požáru i pro ohrožení unikajících osob, tj. k rozšíření požáru ani k ohrožení osob nedojde při dodržení ustanovení ČSN 730810 v platném znění.

Zatřídění konstrukce v souladu s ČSN 730810:

na základě materiálové skladby DP1

Konstrukce dveřního křídla:

systémové konstrukce SUBa-1 z lepených silikátových požárně ochranných desek se speciálními minerálními pojivy

Povrchová úprava:

  • dýha dub, buk tl. 0,6 - 0,9 mm v ploše, hraně i polodrážce křídla, ostatní dýhy pokud jejich váha ,výhřevnost a tloušťka je max. shodná
  • nátěr RAL

Kování dveřního křídla:

zadlabávací zámek v PP provedení, vrchní dle výběru

Zárubeň:

ocelová univerzální zárubeň HSE, typ U 150 s PVC těsněním

Podpěrná konstrukce:

tuhá konstrukce s nízkou objem. hmotností tl. min. 150mm

Světlé rozměry:

900x1970 mm s možností zvětšení rozměrů